Design oftalmologického excimerového laseru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tématem této diplomové práce je design oftalmologického excimerového laseru. Mezi hlavní cíle patří návrh inovativního medicínského přístroje se speciálním důrazem na ergonomii pracovního prostředí lékaře a optometristy s ohledem na eliminaci negativních dojmů pacienta z operace a vytvoření komfortního a vhodně tvarovaného lehátka. Práce vychází ze současného stavu poznání a z dotazníkového šetření. Výsledný produkt najde své uplatnění ve specializovaných očních klinikách a v oftalmologických odděleních nemocnic.
The theme of this master thesis is a design of excimer laser for ophthalmology. The main goal is to depict a medical device with innovative appearance with a special emphasis on the ergonomics of the surgeon's and optometrist's work environment with a regard to the elimination of negative impressions on the patient as a result of the surgery and the creation of a comfortable and suitably shaped bed. The thesis is based on an analysis of the current market and a questionnaire survey. The final product finds its application in specialized eye clinics and in hospital ophthalmology departments.
Description
Citation
MONSPORTOVÁ, K. Design oftalmologického excimerového laseru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Průmyslový design ve strojírenství
Comittee
prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D. (předseda) doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD. (místopředseda) Mgr. Michal Trávníček (člen) doc. MgA. Martin Surman, ArtD. (člen) MgA. David Karásek (člen) Ing. David John (člen) prof. akad. soch. Peter Paliatka, ArtD. (člen) akad. soch. Tomáš Chorý, ArtD. (člen)
Date of acceptance
2022-06-13
Defence
Studentka prezentovala výsledky své diplomové práce a zodpověděla otázky oponenta. Ing. David John 1. Pro výrobu dílů krytu byla zvolena technologie vstřikování ABS plastu. Existuje jiná alternativa realizace velkoplošných dílů krytu? zodpovězeno 2. Nevadí, že ovládací panel je přímo u hlavy pacienta? zodpovězeno Otázky členů komise: 1. MgA. David Karásek- Proč optometrista u práce stojí? zodpovězeno 2. MgA. David Karásek- Nemělo být zdůrazněno pracoviště optometristy i jiným způsobem? zodpovězeno 3. prof. akad. soch. Peter Paliatka, ArtD.- Nemohla být lepší kvalita modelu? zodpovězeno 4. doc. MgA. Martin Surman, ArtD.- Nedojde při nastupování pacienta na lehátko ke kolizi s optikou? zodpovězeno 5. doc. MgA. Martin Surman, ArtD.- Bude mít optometrista možnost dobře přistoupit k monitoru? částečně zodpovězeno 6. MgA. David Karásek- Budou mít na sebe výhled lékař a optometrista? částečně zodpovězeno 7. prof. Ing. Martin Hartl, Ph. D.- Neměly být dílčí prvky více v souladu s celkovou hmotou? zodpovězeno 8. doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD.- Z jakých materiálů jsou jednotlivé díly? zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO