Výroba dutého čepu objemovým tvářením za studena

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Dutý čep o délce 45 mm a průměru 28 mm z oceli 12 050 je vyráběn objemovým tvářením za studena. Vykazoval defekt-přeložku a cílem bylo ji odstranit optimalizací. Bylo navrženo 10 variant, z nichž č.10 byla bez defektů a byl splněn cíl práce. Průběh tváření byl simulovaný softwarem Simufact Forming. Polotovar je špalík z kruhové tyče 18 x 35,68. Součást je vyráběna na postupovém nástroji na 4 operace kombinací pěchování a protlačování. Použitý stroj je postupový automat CBF-204L. Potřebná síla je 3 042 kN. Cena 1 kusu je 19,59 Kč. Vyráběno je 120 000 kusů ročně.
The hollow pin with a length of 45 mm and a diameter of 28 mm made of 12 050 steel is produced by cold cold forming. It showed defect-translation and the goal was to eliminate it by optimization. 10 variants were proposed, of which No. 10 was without defects and the goal of the work was met. The forming process was simulated by Simufact Forming software. The semi-finished product is a block made of a round bar 18 x 35.68. The part is manufactured on a process tool for 4 operations by a combination of upsetting and extrusion. The machine used is the CBF-204L automatic machine. The required force is 3 042 kN. The price of 1 piece is CZK 19.59. 120,000 pieces are produced annually.
Description
Citation
ŠANCA, K. Výroba dutého čepu objemovým tvářením za studena [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie a průmyslový management
Comittee
doc. Ing. Josef Chladil, CSc. (předseda) doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (místopředseda) prof. Dr. Ing. Libor Beneš (člen) Ing. Monika Horáková, Ph.D. (člen) Ing. Petr Valášek (člen) doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. (člen)
Date of acceptance
2022-06-13
Defence
Diplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Jak se projeví rychlost deformace na přetvárném odporu? zodpovězeno 2. Co vedlo k takové kvalitě povrchu? zodpovězeno 3. Provádí se na dílu následně i třískové obrábění? Jak to ovlivní náklady? částečně zodpovězeno Otázky členů komise byly zodpovězeny
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO