Diagonálni čerpadlo v turbinovém provozu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá hydraulickým návrhem diagonálního čerpadla s axiálním lopatkovým rozvaděčem. Čerpadlo je navrhováno s ohledem na turbínový režim, tak aby mohlo být využíváno k získávání nízkopotenciální energie či akumulaci energie. Návrh čerpadla je posuzován pomocí numerické mechaniky tekutin s využitím komerčního programu Ansys CFX.
The thesis is focused on hydraulic design of a semi-axial pump with an axial diffusor with guide vane. The pump is designed with respect to the turbine mode so that it can be used for low-potential energy harvesting or energy storage. The design of the pump is assessed by numerical fluid mechanics using commercial software Ansys CFX.
Description
Citation
ŠIMUNEK, O. Diagonálni čerpadlo v turbinovém provozu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Fluidní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. (předseda) prof. Ing. František Pochylý, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D. (člen) doc. Ing. Simona Fialová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Florian, CSc. (člen) Ing. Jindřich Veselý, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Zavadil, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-13
Defence
Začátek prezentace 12:30 Konec prezentace 12:45 Posudek vedoucího práce doc. Haluzy přečetl v zastoupení tajemník přítomný dr. Veselý přečetl posudek oponenta dr. Zavadil se zeptal na způsob modelování lopatkové mříže. doc. Drábková se zeptala na srovníní PaT vs normální turbína. Výhody nevýhody.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO