Koncepční návrh bezpilotního prostředku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom viacúčelového bezpilotného ľahkého prieskumného a monitorovacieho prostriedku. Práca stanovuje celkovú koncepciu, základné rozmery bezpilotného prostriedku, hmotnostný a centrálny rozbor, aerodynamické vlastnosti, letové výkony a vlastnosti letúna. Ďalej sa práca zaoberá usporiadaním vnútorného vybavenia, výberom a umiestnením hlavnej pohonnej jednotky, konštrukčným návrhom konštrukcie, pevnostnou analýzou a nakoniec finančnou analýzou.
This diploma thesis deals with the design of a multi-purpose unmanned light reconnaissance and monitoring tool. The work determines the overall concept, the basic dimensions of the drone, mass and center of gravity analysis, aerodynamic properties, flight performance and characteristics of the aircraft. Furthermore, the work deals with the arrangement of interior equipment, selection and location of the main power unit, structural design, strength analysis, and finally financial analysis.
Description
Citation
ĎUROVEC, M. Koncepční návrh bezpilotního prostředku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Stavba letadel
Comittee
prof. Ing. Antonín Píštěk, CSc. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Zikmund, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Šplíchal, Ph.D. (člen) Ing. David Jágr (člen) plk. gšt. doc. Ing. Josef Bajer, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-13
Defence
Student prezentoval svou diplomovou práci, následně student zodpověděl otázky oponenta. Následovala diskuse s komisí nad jednotlivými aspekty práce. Otázky komise položené během diskuse mířily zejména na vliv externí kamery na poláru letounu, volbu vzletové hmotnosti, ekonomii výroby a na použití navrhovaného prostředku. Tyto otázky student zodpověděl ke spokojenosti komise, která ohodnotila obhajobu práce známkou C.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO