Design motocyklu na elektrický pohon

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Ve světě stále sílí tlak na snižování emisí a s tím související masivní podpora elektromobility. Kromě ekologičnosti mají elektrická vozidla řadu dalších výhod, jako například malé provozní náklady, jednodušší údržbu, nižší hlučnost a podobně. V současné době je ovšem stále trápí problémy s dojezdem a nedostatečnou sítí dobíjecích stanic. V městském prostředí tento problém do velké míry odpadá, a naopak ekologické hledisko je zde nejpalčivější. Navíc vzhledem k hustotě městského provozu roste poptávka po jednostopých vozidlech. Řešením je proto elektrický motocykl pro městské prostředí, který tyto problémy efektivně řeší. Proto se práce zabývá návrhem elektrického motocyklu do městského prostředí ve spolupráci s firmou MSR Engines, na technickém základu poskytnutým touto firmou.
The pressure to reduce emissions and the related massive support for electromobility is growing in the world. In addition to environmental friendliness, electric vehicles have several other benefits, such as low operating costs, easier maintenance, lower noise etc. However, they are still bothered by problems with range and an insufficient network of charging stations. In an urban environment, this problem largely disappears, and on the contrary, the ecological aspect is the most pressing here. In addition, due to the density of urban traffic, the demand for single-track vehicles is growing. The solution is an electric motorcycle for the urban environment, which effectively solves these problems. Therefore, the work deals with the design of an electric motorcycle for the urban environment in cooperation with the company MSR Engines, on a technical basis provided by this company.
Description
Citation
VÍTEK, J. Design motocyklu na elektrický pohon [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Průmyslový design ve strojírenství
Comittee
prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D. (předseda) doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD. (místopředseda) Mgr. Michal Trávníček (člen) doc. MgA. Martin Surman, ArtD. (člen) MgA. David Karásek (člen) Ing. David John (člen) prof. akad. soch. Peter Paliatka, ArtD. (člen) akad. soch. Tomáš Chorý, ArtD. (člen)
Date of acceptance
2022-06-13
Defence
Student prezentoval výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky oponenta. doc. MgA. Martin Surman, ArtD. 1. Jaký bude předpokládaný dojezd vámi navrženého elektromotocyklu? zodpovězeno 2. Jaká bude předpokládaná spotřeba vámi navrženého elektromotocyklu? zodpovězeno 3. Jaký potenciál spatřujete ve využití hybridního pohonu u motocyklů? zodpovězeno 1. akad. soch. Tomáš Chorý, ArtD.- Můžete popsat umístění bateriového bloku? zodpovězeno 2. prof. Ing. Martin Hartl, Ph. D.- Můžete popsat výhodu hybridního motoru oproti spalovacímu pro provoz ve městech? zodpovězeno 3. prof. Ing. Martin Hartl, Ph. D.- Plná kola mají výhodu v aerodynamickém odporu? zodpovězeno 4. prof. Ing. Martin Hartl, Ph. D.- Není umístění navigace na nádrži nebezpečné? zodpovězeno 5. prof. akad. soch. Peter Paliatka, ArtD.- Hygiena zadního prostoru je komplikovaná, neuvažoval jste o blatníku?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO