Návrh optimalizace kontrolních zkoušek procesu extruze

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce je zaměřena na optimalizaci kontrolních zkoušek výrobního procesu extruze ve společnosti Fraenkische CZ s.r.o., která se specializuje na výrobu plastových trubek. Cílem této práce je rozbor současného stavu, systémový rozbor řešené problematiky, statistické zpracování s vyhodnocením a návrh nové metodiky optimalizace kontrolních zkoušek procesu extruze s vlastním závěrem a doporučením pro praxi. V úvodní části je vytvořen náhled do managementu kvality, přes který se dostávám k obecnému seznámení s plasty a jejich zpracování. Proběhl rozbor společnosti a jejích výrobních procesů. Tyto informace posloužily k analýze aktuálního návrhu seznamu kontrolních zkoušek, načež jsem za pomoci základních nástrojů kvality připravila nový. Vyhodnocení finančních úspor, kterých je možné dosáhnout při zavedení optimalizace, bylo dosaženo využitím základních statistických výpočtů. V závěru jsem provedla zhodnocení výsledků a stanovila několik doporučení pro vylepšení aktuálních procesů ve společnosti.
The master´s thesis is focused on the optimization of extrusion process control tests. The practise was performed at Fraenkiche CZ s.r.o., which is a company specialising in plastic tubes and components. The aim of the master´s thesis is to analyse the current state of the specific issue, systematically analyse the topic, statistically analyse and discuss the results and propose a new method of extrusion process control tests with my recommendation for practise. The introduction forms a preview into the quality management, plastic materials and processing of them. The practical part contains an analysis of the company and their production process. This information was helpful to the design of a list of control tests. With the help of basic quality tools, I prepared a new design of a list of control tests. The basic statistical processing showed an evaluation of finance savings. In the final part I evaluated the results and proposed several recommendations for improving current processes in the company.
Description
Citation
PAVLÍKOVÁ, M. Návrh optimalizace kontrolních zkoušek procesu extruze [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Hana Pačaiová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Róbert Jankových, CSc. (místopředseda) Ing. Karla Maradová (člen) Ing. Michal Drlík, Ph.D. (člen) Ing. Jan Šrámek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-13
Defence
Studentka seznámila členy komise se svou závěrečnou prací na téma "Návrh optimalizace kontrolních zkoušek procesu extruze". Studentka úspěšně zodpověděla otázku oponenta. Byl k dispozici někdo, kdo dělá management kvality ve firmě a poskytnul Vám konzultace? (zodpovězeno) Vyřadila jste nějaké zkoušky z hodnotícího procesu? (zodpovězeno) Co znamená výraz ověřené měřicí přístroje? (zodpovězeno) Kdy je možno eliminovat zkoušku, aby nedošlo ke zhoršení kvality? (zodpovězeno) Kdy na základě regulačního diagramu eliminujete zkoušku? (zodpovězeno) Jaké jsou nebezpečí u pracujícího stroje pro extruzi? (zodpovězeno)
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO