Toky v sítích, algoritmy a aplikace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce popisuje algoritmy pro hledání maximálního toku v síti. Samotným algoritmům předchází seznámení se s problematikou toku v sítích, základními definicemi a pojmy. Je zde uvedena transformace problému na další grafové úlohy, využití maximálních toků v síti v praxi a víceproduktové toky. Na závěr je zhodnocení hledání cest v prostředí GAMS a MATLAB.
This master's thesis describes algorithms for finding the maximum flow in a network. The algorithms themselves are preceded by an introduction to network flow issues, basic definitions and concepts. It lists the transformation of the problem to other graph problems, the use of maximum flows in the network in practice, and multi-product flows. Finally, there is an valuation of finding ways in the GAMS and MATLAB software.
Description
Citation
FRÝZOVÁ, S. Toky v sítích, algoritmy a aplikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Václav Jirsík, CSc. (člen) doc. Ing. Simeon Simeonov, CSc. (člen)
Date of acceptance
2022-06-13
Defence
Studentka jistě prezentovala svoji práci. Členové komise položili doplňující otázky týkající se aplikací algoritmů v průmyslu a ekvivalence asymptotické časové složitosti některých algoritmů.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO