Koncepce montážního přípravku pro montáž LED modulu světlometů

No Thumbnail Available
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této diplomové práce je navrhnout koncept univerzálního přípravku pro montáž LED modulu světlometu. Úvodní část práce se věnuje jednotlivým komponentům světlometu, jako jsou například plošné spoje, chladiče, optické prvky apod. Dále je v práci uveden přehled v současnosti používaných druhů modulů od základní reflektorové techniky až po nejmodernější projekční moduly. Další část diplomové práce je zaměřena na koncepční návrhy, jak dané moduly upevnit na paletky. Následuje konstrukční řešení paletky, která byla dále pomocí metody MKP ověřena, zdali vyhovuje zadaným parametrům. V poslední části práce je shrnutí výhod a nevýhod při implementaci navrhovaného způsobu do výroby.
The aim of this thesis is to propose the concept of a universal preparation for mounting the LED module of the headlamp. The first part of the thesis is devoted to individual components of the headlamp, such as printed circuit boards, coolers, optical elements, etc. Furthermore, the thesis provides an overview of the types of modules currently used, from basic reflector technology to the most modern projection modules. The next part of the thesis is focused on conceptual designs for mounting the modules on pallets. It continues by the design of the pallet, which was further verified by the FEM method whether it complies with the given parameters. The last part of the thesis summarizes the advantages and disadvantages in the implementation of the proposed method into the production.
Description
Citation
ŽLEBEK, J. Koncepce montážního přípravku pro montáž LED modulu světlometů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (předseda) prof. Štefan Čorňák, Dr. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Nezbeda (člen) Ing. Jiří Štoček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-13
Defence
Diplomant úspěšně obhájil svou závěrečnou práci před členy státnicové komise. Diplomant odpověděl na tyto otázky zkušební komise ke své závěrečné práci: 1. Proč neuvažujete vlastní frekvenci přípravku při simulaci? "Odpovězeno" 2. Popište, co myslíte efektivností linky a jaké ukazatele výkonu (KPI) jsou podle vás u výrobních systémů důležité? "Odpovězeno" 3. Pokud se s odstupem podíváte na Vaše řešení, napadají Vás případné další možnosti na zjednodušení, redukce hmotnosti, výrobních nákladů a podobně? "Odpovězeno" 4. Jaký je praktický přínos vaší práce? "Odpovězeno"
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO