Generátor syntetických dat pro vývoj detektorů dronů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá problematikou tvorby snímků realisticky vypadajících snímků z 3D modelů dronů. V textové části této práce jsou vysvětleny základní pojmy ve zpracování digitálního obrazu a použití neuronových sítí při detekci a rozpoznávání objektů v obraze. V praktické části této práce je popsáno softwarové řešení, které z digitálních 3D modelů vytváří barevné oštítkované snímky obsahující jeden či více dronů, v různých fázích letu, s různým nasvícením, natočením a rozostřením.
This diploma thesis deals with the issue of creating images of realistic-looking images from 3D models of drones. The search section of this thesis explains the basic concepts in digital image processing and the use of neural networks in the detection and recognition of objects in the image. The practical part of this work deals with the implementation of a software solution that creates tagged colored images from digital 3D drone models. These images can contain one or more drones in different flight phases, with different light, rotation or blur.
Description
Citation
ZLATNÍČKOVÁ, M. Generátor syntetických dat pro vývoj detektorů dronů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Václav Jirsík, CSc. (člen) doc. Ing. Simeon Simeonov, CSc. (člen)
Date of acceptance
2022-06-13
Defence
Studentka prezentovala svoji práci a objasňovala své postupy a výsledky. Odpověděla na otázky přítomného oponenta. Následovala plodná diskuse s komisí.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO