Přehled vývoje létajících automobilů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá přehledem létajících automobilů. V první částí je popsán jejich design. Tato část je poté rozčleněna na kapitoly o technických požadavcích, možnostech vzletu a přistání, pilotovacích režimech, pohonech, typech hnacích systémů a přechodu mezi režimem letu a jízdy. V druhé části je v chronologickém sledu podrobně rozepsán vývoj létajících automobilů. Třetí část je věnována legislativním otázkám a regulacím týkajících se létajících automobilů.
This bachelor’s thesis is an overview of flying cars. The first part of the thesis describes their design. This part is further split into sections about technical requirements, take-off & landing modes, pilot modes, power types, propulsion system architectures, and transition between airplane mode and vehicle mode. In the second part is closely described development of flying cars in chronological order. The third part addresses legislative problems and regulations that apply to flying cars.
Description
Citation
KOSÍR, S. Přehled vývoje létajících automobilů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Ivo Jebáček, Ph.D. (předseda) Ing. Robert Popela, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Augustin, Ph.D. (člen) Ing. Jan Navrátil, Ph.D. (člen) Ing. Rostislav Koštial, Ph.D. (člen) Ing. František Löffelmann, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-13
Defence
Student prezentoval svou bakalářskou práci a následně rozvedl odpověď na dvě oponentské otázky.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO