2022

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 477
 • Item
  Návrh robotické buńky s řídicím systémem Siemens
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Junek, Jaroslav; Němec, Zdeněk; Lacko, Branislav
  Tato práce se zabývá návrhem optimalizace pro výrobní proces armatur a paletizace. Tento proces je řízený pomocí PLC a jsou zde pro něj navrhnuty příslušné algoritmy a vizualizace. Dále zkoumá problematika MXAtomation, jako prostředku pro řízení robotu prostřednictvím programovatelného logického automatu.
 • Item
  Computer Vision for Autonomous Vehicles
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Lečbych, Michal; Shehadeh, Mhd Ali; Škrabánek, Pavel
  Percepční systémy v autonomních vozech jsou v dnešní době intenzivně zkoumaným tématem a nezbytnou součástí potřebnou k vytvoření plně autonomních vozidel. Nejprve, stručně shrneme vývoj takových systémů, vysvětlíme si různé přístupy potřebné k vytvoření percepčních systémů a zaměříme se na detekci objektů, protože to bude naše hlavní část pro námi vytvořená systém. Nový model pro detekci objektů je , spolu s několika dalšími částmi jako odhad vzdálenosti a detekce jízdních pruhů.
 • Item
  Návrh a analýza konstrukce polohovací jednotky
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Ožvoldík, Daniel; Huzlík, Rostislav; Pavlík, Jan
  Táto práca sa zaoberá návrhom konštrukcie dvoj osej horizontálnej polohovacej jednotky. Polohovacie jednotky sa najčastejšie používajú vo výrobe alebo pri procese skúšok, či kontroly. Návrh je orientovaný na systematický výber mechanických častí a na návrh konštrukčných častí. Následne sú overené funkčnosti pomocou simulácií a testov.
 • Item
  Vytvoření etalonu pro kalibraci přenosného měřicího ramene
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Murín, Milan; Šrámek, Jan; Jankových, Róbert
  Záverečná práca sa zaoberá stanovením neistoty prenosného dotykového meracieho prístroja Hexagon Absolute Arm Compact, ktorý sa nachádza na Fakulte strojního inženyrství v Brne. V rešeršnej časti je popísaný prehľad prenosných súradnicových meracích strojov a súčasný stav prenosných súradnicových meracích strojov. Práca tiež obsahuje popis základných metrologických pojmov a metodik stanovenia neistoty meracieho stroja. Ďalšie časti práce sa zaoberajú popisom meracieho ramena Hexagon Absolute Arm Compact a vytvorenia etalónu, ktorý bol použitý pri stanovení rozšírenej neistoty merania. V závere práce sa nachádza zhrnutie dosiahnutých výsledkov a odporúčania pre prax.
 • Item
  Hybridní plazmonické vlnovody
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Kulič, Martin; Kvapil, Michal; Gryga, Michal
  Optické vlnovody se pro přenos informací využívají mnoho desítek let, avšak pro využití v moderních aplikacích jsou značně omezené difrakčním limitem. Plazmonické vlnovody naopak umožňují výraznou miniaturizaci, ale mají silný útlum. Hybridní plazmonické vlnovody nabízí řešení benefitující z obou metod přenosu signálu, tedy možnost miniaturizace těchto struktur při dosažení větších propagačních délek. Pro jejich rozsáhlé využití v praxi však zatím nebyly výrazně zkoumány. Tato práce se zaměřuje na rešerši současných aplikací hybridních vlnovodů a na přehled analytických a numerických metod jejich studia. Praktická část se zabývá simulací a optimalizací vybraných geometrií hybridních vlnovodů v kontextu maximalizace propagační délky a miniaturizace vlnovodných módů. Je zkoumán vliv základních rozměrů a volby různých materiálů. Detailní optimalizace těchto struktur umožňuje jejich rozsáhlé využití v nejrůznějších vědeckých a technologických aplikacích.