Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce je zaměřena na stanovení hodnoty podniku ABC s.r.o. k 1.1.2018 za pomocí výnosových metod oceňování. Konkrétně se jedná o metodu diskontovaného cash flow a metodu ekonomické přidané hodnoty ve variantě entity. První část práce je věnována teoretickým východiskům užitým při oceňování podniku. V následující části je již provedena strategická a finanční analýza, dále prognóza generátorů hodnoty, a nakonec je sestaven finanční plán. Na závěr je stanovena objektivizovaná hodnota sledovaného podniku.
The master's thesis is focused on the estimation of the value of the company ABC s.r.o. to the date 1.1.2018 using income based methods. Specifically using methods discounted cash flow and economic added value in variant entity. The first part is devoted to the theoretical resources used for the valuation of the company. In the following part is already performed strategic and financial analysis, further prognosis of value generators and finally is assembled financial plan. In conclusion, objectified value is estimated for pursued company.
Description
Citation
KONEČNÁ, P. Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a finanční řízení podniku
Comittee
doc. Ing. Anna Fedorová, CSc. (předseda) doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Michal Karas, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Svirák, Ph.D. (člen) Ing. Jana Gláserová, Dr. (člen)
Date of acceptance
2019-06-12
Defence
otázky vedoucího - zodpovězeno otázky oponenta - zodpovězeno doc. Fedorová - Ve své práci uvádíte, že výše mzdových nákladů je pro firmu důležitá a že jejich růst by ohrožoval budoucnost této firmy. V rámci zveřejněné výsledovky dochází k poklesu těchto nákladů. Zdůvodněte. - zodpovězeno doc. Fedorová - Ve Vaší prezentaci jste uvedla, že pokles předpokládaného výsledku hospodaření bude způsoben snížením krátkodobých závazků. Vysvětlete. - částečně zodpovězeno. doc. Fedorová - Jaký je váš vztah k analyzované firmě? - zodpovězeno. Ing. Gláserová - Porovnávala jste vztah stanovené hodnoty podniku s účetnictvím? - zodpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO