Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou

but.committeedoc. Ing. Anna Fedorová, CSc. (předseda) doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Michal Karas, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Svirák, Ph.D. (člen) Ing. Jana Gláserová, Dr. (člen)cs
but.defenceotázky vedoucího - zodpovězeno otázky oponenta - zodpovězeno doc. Fedorová - Ve své práci uvádíte, že výše mzdových nákladů je pro firmu důležitá a že jejich růst by ohrožoval budoucnost této firmy. V rámci zveřejněné výsledovky dochází k poklesu těchto nákladů. Zdůvodněte. - zodpovězeno doc. Fedorová - Ve Vaší prezentaci jste uvedla, že pokles předpokládaného výsledku hospodaření bude způsoben snížením krátkodobých závazků. Vysvětlete. - částečně zodpovězeno. doc. Fedorová - Jaký je váš vztah k analyzované firmě? - zodpovězeno. Ing. Gláserová - Porovnávala jste vztah stanovené hodnoty podniku s účetnictvím? - zodpovězeno.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programEkonomika a managementcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorKaras, Michalcs
dc.contributor.authorKonečná, Petracs
dc.contributor.refereeSvobodová, Denisacs
dc.date.accessioned2022-06-11T22:54:03Z
dc.date.available2022-06-12cs
dc.date.available2022-06-11T22:54:03Z
dc.date.created2019cs
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na stanovení hodnoty podniku ABC s.r.o. k 1.1.2018 za pomocí výnosových metod oceňování. Konkrétně se jedná o metodu diskontovaného cash flow a metodu ekonomické přidané hodnoty ve variantě entity. První část práce je věnována teoretickým východiskům užitým při oceňování podniku. V následující části je již provedena strategická a finanční analýza, dále prognóza generátorů hodnoty, a nakonec je sestaven finanční plán. Na závěr je stanovena objektivizovaná hodnota sledovaného podniku.cs
dc.description.abstractThe master's thesis is focused on the estimation of the value of the company ABC s.r.o. to the date 1.1.2018 using income based methods. Specifically using methods discounted cash flow and economic added value in variant entity. The first part is devoted to the theoretical resources used for the valuation of the company. In the following part is already performed strategic and financial analysis, further prognosis of value generators and finally is assembled financial plan. In conclusion, objectified value is estimated for pursued company.en
dc.description.markBcs
dc.identifier.citationKONEČNÁ, P. Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other119951cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/205150
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/letcs
dc.subjectstrategická analýza. finanční analýzacs
dc.subjectgenerátory hodnotycs
dc.subjectfinanční pláncs
dc.subjectprůměrné vážené náklady kapitálucs
dc.subjectdiskontované cash flowcs
dc.subjectekonomická přidaná hodnotacs
dc.subjectocenění podnikucs
dc.subjectstrategic analysisen
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectvalue generatorsen
dc.subjectfinancial planen
dc.subjectweighted average cost of capitalen
dc.subjectdiscounted cash flowen
dc.subjecteconomic added valueen
dc.subjectvaluation of the companyen
dc.titleStanovení hodnoty podniku výnosovou metodoucs
dc.title.alternativeValuation of the Firm by Using Income Capitalization Approachen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2019-06-12cs
dcterms.modified2019-06-17-10:21:39cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
sync.item.dbid119951en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.12 00:54:03en
sync.item.modts2022.06.12 00:14:06en
thesis.disciplineÚčetnictví a finanční řízení podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
1.68 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_119951.html
Size:
6.4 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_119951.html
Collections