Marketingová komunikace podniku poskytující službu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce je zaměřena na rozbor marketingového komunikace podniku Tomi bar. Práce se skládá ze tří hlavních částí. První část je věnována teoretickým východiskům potřebná pro znalost problematiky. V následné analytické části je práce věnována rozboru samotného podniku, a to ze strany interní i externí. Třetí část je postavena na popsání návrhů, tyto návrhy by měly pomoci zlepšit některé elementy marketingové komunikace podniku.
This diploma‘s thesis deals with an analysis of marketing communication of the company Tomi bar. The work consists of three main parts. The first part is devoted to the theoretical background necessary for the knowledge of the issue. In the subsequent analytical part, the thesis is devoted to the analysis of the enterprise itself, both from the internal and external side. The third part is built on the description of proposals, these proposals should help to improve some elements of the marketing communication of the enterprise.
Description
Citation
MARKOVÁ, A. Marketingová komunikace podniku poskytující službu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) doc. Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Mucha, Ph.D. (člen) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-08
Defence
Otázky vedoucího - zodpovězeno. Otázky oponenta - zodpovězeno. prof. Ing. Marie Jurová, CSc. - V tabulce č. 20 uvádíte souhrn důležitých bodů z provedených analýz. Jedním je i nedostatek marketingových znalostí. Neřadí se sem i propagace? Zodpovězeno. Dále uvádíte hrozbu - růst inflace. Nezpůsobí pokles životní úrovně obyvatelstva? Zodpovězeno. Ing. Martin Mucha, Ph.D. - uvádíte návrh "sponzoring plesu". Z jakého důvodu? Je zapotřebí vynakládat další náklady ve smyslu voucherů, když je bar v místě? Zodpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO