Modelování výroby komponent zubového čerpadla

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se zabývá analýzou a optimalizací výrobních linek komponent zubového čerpadla. Konkrétně se jedná o předvýrobu, tedy o výrobní linku na opracování ozubených kol a výrobní linku na opracování těles. Tyto dva komponenty jsou následně kompletovány na montážní lince. Pro optimalizaci je využito tvorby simulačního modelu v programu Tecnomatix Plant Simulation, který odpovídá reálnému stavu výrobních linek. Simulační model je následně využit k provedení navržených experimentů za účelem optimalizace výrobní linky a výběr ideálního řešení s ohledem na zvolené cíle.
The diploma thesis deals with the analysis and optimization of production lines of the gear pump components. Specifically, it is pre-production, ie a production line for machining gears and production line for machining of bodies. These two components are then assembled on the assembly line. The creation of a simulation model in the Tecnomatix Plant Simulation program, which corresponds to the real state of production lines, is used for optimization. The simulation model is then used to perform the proposed experiments in order to optimize production lines and select the ideal solution with respect to the selected objectives.
Description
Citation
HORÁK, M. Modelování výroby komponent zubového čerpadla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen) Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-08
Defence
Otázky vedoucího práce - odpovězeno Otázky oponenta práce - odpovězeno prof. Kocmanová: Jak jste zjistil úzké místo? Kolik pracovníci vytvoří kusů v dané stanici? 992 kusů je maximum, které může linka vyrobit? Odbyt je na výchozí stav a nebo na počet vyrobených kusů? - odpovězeno Ing. Křížová: Jaký je výsledek ekonomického zhodnocení? Jak je tam vnímána ta úspora? Není to neekonomické? - odpovězeno RNDr. Chvátalová: Proč jste se rozhodl využít ten konkrétní software? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO