Návrh projektu softwaru pro správu životopisů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se zabývá návrhem projektového plánu softwaru ve firmě MoroSystems, který pomůže HR týmu zefektivnit práci se životopisy. Práce je rozdělena do tří částí. První teoretická část popisuje teoretická východiska související s problematikou agilního řízení projektů a uvádí produkty od společnosti Atlassian pro efektivní řízení. Druhá část analyzuje současný stav firmy MoroSystems včetně vlastního výzkumu zjišťující úroveň zavedení agilních praktik ve firmě. Třetí část se zabývá návrhem projektového plánu pro vývoj softwaru včetně rozpadu požadavků, odhadů pracnosti a zjištění potřebných alokací pro realizaci projektu s využitím produktů od společnosti Atlassian.
The diploma thesis deals with the design of a software project plan in the company MoroSystems, which will help the HR team to improve working with CVs. The work is divided into three parts The first theoretical part deals with the theoretical basis related to the matter of agile project management and introduces products from the company Atlassian for effective management. The second part analyzes the current state of MoroSystems, including its own research to determine the level of implementation of agile practices in the company. The third part deals with the design of a project plan for software development, including work breakdown structure, work estimates and finding the necessary allocations for the implementation of the project using products from Atlassian.
Description
Citation
PARMA, P. Návrh projektu softwaru pro správu životopisů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (místopředseda) Ing. Petr Jalůvka (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-08
Defence
Otázky vedoucího - odpovězeno Otázky oponenta - odpovězeno Ing. Kruntorádová: Kdo byl respondentem v rámci Vašeho výzkumu a co Vás vedlo k výběru daných respondentů? Výstup bude využívat personální oddělení - proč tedy nejsou respondentni i z tohoto oddělení? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO