Marketingový mix společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato diplomová práce je zaměřena na zpracování návrhu změn v marketingovém mixu společnosti zabývající se poskytováním ekologických služeb. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy týkající se marketingu a marketingových analýz, a jsou popsány jednotlivé složky marketingového mixu služeb (7P). Analytická část obsahuje podrobně zpracované analýzy vnitřního a vnějšího prostředí podniku, na jejichž základě jsou vytvořeny návrhy změn v marketingovém mixu podniku.
This master's thesis is focused on creating a proposal for changes in the marketing mix of an environmental services company. The theoretical part explains the basic concepts of marketing and marketing analysis, and describes the individual components of the marketing mix of services (7P). The analytical part contains detailed analyzes of the internal and external environment of the company, on the basis of which are created suggestions for changes in the marketing mix of the company.
Description
Citation
VYMAZALOVÁ, T. Marketingový mix společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Mucha, Ph.D. (člen) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-09
Defence
Otázky vedoucí práce - odpovězeno Otázky oponenta práce - odpovězeno doc. Bartoš: Ve SWOT analýze na str. 61 - "ekonomická a manažerská nevzdělanost ředitelů", přibližte to prosím. Působí společnost i v jiných zemích, např. na Slovensku, v Polsku apod.? Víte, co znamená zkratka SEZAKO? - odpovězeno Ing. Mucha: Když navrhujete založení nové pobočky na Karlovarsku, z hlediska např. přesunu vybavení materiálu a financí, co si pod tím máme představit? Jak se majitel společnosti dívá na problematiku, kterou Vy ve společnosti vnímáte? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO