Návrh on-line marketingové komunikace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá návrhem nové on-line marketingové komunikace pro brněnskou posilovnu Velký Průvan. Na základě teoretických poznatků je vypracována analýza současného stavu, stavu konkurence, ale i mikro a makro prostředí, z nichž vychází návrhová část, která se věnuje zejména PPC reklamě a marketingu na sociálních sítích, jejichž cílem je zlepšení marketingové komunikace posilovny.
This diploma thesis deals with the design of a new on-line marketing communication for the Brno gym Velký Průvan. Based on theoretical knowledge, an analysis of the current state, the state of competition, as well as the micro and macro environment, based on the design part, which deals mainly with PPC advertising and marketing on social networks, aimed at improving the gym's marketing communication.
Description
Citation
ŠEVČÍK, M. Návrh on-line marketingové komunikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (místopředseda) Ing. Karel Kuba, DiS. (člen) Ing. et Ing. Kateřina Procházková, Ph.D. (člen) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen)
Date of acceptance
2022-06-10
Defence
Otázky vedoucího - odpovězeno Otázky oponenta - odpovězeno doc. Doskočil: Vysvětete propojení cílů Vaší práci s Vašimi návrhy, kde se věnujete jen oblasti online marketingové komunikace. - odpovězeno s výhradami Ing. Milichovský: Jaký je klíč pro výběr Vašich zmíněných 3 konkurentů? Zmiňujete u technologických faktorů nárůst využívání smartphonů, jak ovlivňuje odvětví smarphonů podnikání v oblasti fitness? Uvádíte hrozbu zvýšení nákladů, vysvětlete. - odpovězeno s výhradami Ing. Kuba: Jsou navržené reklamy zacíleny na danou geografickou oblast? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO