Návrh rozvoje business modelu začínající firmy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku návrhu rozvoje business modelu začínající firmy, s plánem vytvořit online literární službu. V rámci diplomové práce budou vymezena teoretická východiska nezbytných oblastí pro úspěšné zpracování tématu. V analytické části je věnována pozornost jednotlivým oblastem business modelu a souvisejících oblastí, včetně vymezení a ověření ideji služby. Na základě provedených analýz a výzkumů je v návrhové části zpracován návrh rozvoje business modelu začínající firmy, včetně hodnocení silných a slabých stránek návrhu rozvoje modelu a doporučené kroky pro další zpracování.
The diploma thesis focuses on the issue of a proposal for the development of the business model of the start-up company with the aim to create an online literary service. In the diploma thesis, theoretical starting points of necessary areas for the successful elaboration of the theme will be defined. In the analytical part, attention will be paid to the individual areas of the business model and related areas including delimitation and verification of the idea of the service. Based on the carried out analyses and research, the proposal part will elaborate the proposal for the development of the business model of the start-up company including an evaluation of strengths and weaknesses of the proposal for the development of the model and recommended steps for the subsequent elaboration.
Description
Citation
ŠTĚPÁNEK, P. Návrh rozvoje business modelu začínající firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (místopředseda) Ing. Dagmar Řešetková, Ph.D. (člen) Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-09
Defence
Otázky vedoucího - zodpovězeno Otázky oponenta - zodpovězeno Otázky komise: Ing. Veronika Bumberová, Ph.D.: Jaký je rozdíl mezi uživatelem a zákazníkem? - zodpovězeno Čím budete garantovat obchodním partnerům? - zodpovězeno Ing. Dagmar Řešetková, Ph.D.: Jak budete řešit nezávadnost obsahu? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO