Rozvoj značky podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práca sa zmeriava na rozvoj značky vybranej eventovej firmy Omega Entertainment. Práca je rozdelené do troch častí, kde teoretický rámec vymedzuje trh, zákazníkov, konkurenciu, značku, positioning a nakoniec marketing. Teoretická časť práce spolu s vymedzenou metodikou sa následne zameriava na analytickú časť práce. Daná časť sa zameriava na analýzy, hodnotenia a možné odporúčania ktoré majú slúžiť ako východisko pre samotný rozvoj značky. Práca je zakončená návrhovou často práce, ktorá na základe analytických zistení by mala viesť k rozvoju značky.
The diploma thesis focuses on the brand development of chosen event company Omega Entertainment. The thesis is divided into three parts, where theoretical framework defines market, customers, competition, brand, position and in the end marketing. The theoretical part of the thesis together with defined metodology afterwards focuses on the analytical part of the thesis. This specific part focuses on analyzes, evaluation and possible recommendations, which should serve as a starting point for brand development itself. The thesis ends with proposal part of the thesis, which, based on analytical findings, should lead to the brand developing.
Description
Citation
MINÁRIK, Š. Rozvoj značky podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (místopředseda) Ing. Dagmar Řešetková, Ph.D. (člen) Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-09
Defence
Otázky vedoucího - zodpovězeno Otázky oponenta - zodpovězeno Otázky komise: doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D.: Vysvětlete tabulku ceníku firmy. - zodpovězeno Ing. Dagmar Řešetková, Ph.D.: Jakým způsobem jste segmentoval zákazníky pro reklamu na sociálních sítích? - zodpovězeno Jak jste stanovovali klíčová slova pro Google Analytics? - zodpovězeno Jak jste stanovoval cenu prokliku? - zodpovězeno Není zbytečné tolik financí investovat do reklamy, když nemáte v regionu konkurenci? - zodpovězeno Je firemní web zoptimalizovaný? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO