Podnikatelský plán

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu pro založení nové společnosti vyrábějící designové osvětlení interiérů. První část této práce je vymezení teoretických východisek pro podnikání, podnikatelský plán a vybrané metody strategické analýzy. Druhá část práce se zabývá analýzou vnějšího a vnitřního prostředí plánovaného podniku a zhodnocením aktuální situace daného trhu na základě výsledků primárního marketingového výzkumu. Poslední část práce se zabývá samotným podnikatelským plánem a jeho dílčími částmi.
The diploma thesis deals with the creation of a business plan for the establishment of a new company producing interior design lighting. The first part of this work is to define the theoretical basis for business, business plan and selected methods of strategic analysis. The second part deals with the analysis of the external and internal environment of the planned company and the evaluation of the current market situation based on the results of primary marketing research. The last part of the thesis deals with the business plan itself and its parts.
Description
Citation
PAZDERKA, D. Podnikatelský plán [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-09
Defence
Otázky vedoucího (Ing. Josef Veselý, CSc.) - zodpovězeno Otázky oponenta (Ing. et Ing. Pavel Juřica. Ph. D.) - zodpovězeno Otázky členů komise - prof. Jurová- zodpovězeno Ing. Karel Doubravský, Ph. D. - částečně zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO