Podnikatelský plán

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Cílem diplomové práce s tématem „Podnikatelský plán – založení podniku se zaměřením na automatické malby“ je zpracovat takový plán, který bude sloužit jako podklad pro reálné založení podniku v rozsahu, který minimálně odpovídá této diplomové práci. Teoretická část diplomové práce je zaměřena na představení malého podniku, podnikání a jednotlivých částí podnikatelského plánu, které by plán měl obsahovat v každém případě tvorby podnikatelského plánu. Samotná praktická část se pak již zabývá samotným popisem a sestavováním plánu. Tato část již vychází z reálných čísel. Jako drobný podnik je v této práci definován podnik poskytující službu „tisk na zeď“ pro především B2C zákazníky. Diplomová práce na závěr obsahuje shrnutí celého podnikatelského plánu s reálným vyhodnocením tohoto plánu a jeho uvedením do praxe.
The main goal of this diplomat theses which is called „Business plan for running small business with print services“ is to develop such a plan, which will serve as a basis for the running company to the extent that at least corresponds to this thesis. The theoretical part of the thesis is focused on introduction of small business, entreprenuership and individual parts of the business plan, which the plan should contain in every situation. The practical part then deals with description and compilation of the plan. This part is already based on real numbers. In this thesis, the company is a company providing wall printing service for primarily B2C customers. Finally, the thesis contains recommendations that can be used in the future in the real establishment of the company.
Description
Citation
MARŠÁLEK, T. Podnikatelský plán [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (místopředseda) Ing. Matúš Varjan, Ph.D. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-10
Defence
Otázky vedoucího práce - nejsou Otázky oponenta práce - odpovězeno Prof. Koráb: Jaká je největší slabina vašeho podnikatelského záměru? - odpovězeno Ing. Varjan: Jakým způsobem vyjadřujete hrubý a čistý zisk u technického zařízení? Je spotřeba barvy 300 Kč při plném barevném spektru? - odpovězeno Ing. Videcká: Existuje konkurence v ČR a kolik jich existuje? Je nutná příprava zdi před realizací? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO