Marketingová komunikace společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce je zaměřena na vypracování návrhů vedoucí ke zlepšení marketingové komunikace společnosti Skiresort Buková Hora. Realizace těchto návrhů by následně měla přispět k přilákání nových zákazníků a posílení loajality stávajících zákazníků horského střediska Buková Hora. Diplomová práce se věnuje jak teoretické povaze tématu, tak praktické stránce dané problematiky. Závěrečná pasáž diplomové práce nabízí konkrétní návrhy k posílení marketingové komunikace.
The goal of the diploma thesis is to develop some proposals to improve marketing communications company Skiresort Buková Hora based on the prepared analysis. The realization of these proposals should help with attracting new customers and increasing loajality of the current customers Skiresort Buková Hora. The diploma thesis deals with the theoretical as well as practical part. The final part of the diploma thesis offers specific proposals to improve marketing communication.
Description
Citation
NYKEL, Š. Marketingová komunikace společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) doc. Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Mucha, Ph.D. (člen) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-08
Defence
Otázky vedoucího - zodpovězeno. Otázky oponenta - zodpovězeno. Ing. Jana Hornungová, Ph.D. - Proč řešíte aplikaci jakožto návrh, když společnost již prodává skipasy přes webové stránky? Zodpovězeno. Uvádíte náklady na rozšíření merche v určité výši, co si lze představit pod touto částkou? Co je myšleno merchem? Zodpovězeno. prof. Ing. Marie Jurová, CSc. - Jak byste definoval rozdíl mezi marketingovým mixem resortu v Alpách a v Česku? Zodpovězeno. Ing. Martin Mucha, Ph.D. - Skibus je nerealizovatelný z finančních důvodu. Zabýval jste se však odkud a kam by skibus jezdil? Zodpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO