Průběh zakázky vybraným podnikem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato diplomová práce řeší analýzu procesu průběhu kittingové zakázky podnikem. Cílem bylo identifikovat slabé stránky v průběhu realizace zakázky a navrhnout vylepšení tohoto procesu. Proces byl popsán pomocí nestandardizovaného pozorování, dotazování a individuálních rozhovorů s účelově vybranými zaměstnanci angažovanými v procesu. Byla provedena analýza FMEA, zaznamenány nedostatky, které bylo doporučeno odstranit, například zpracováním potřebné dokumentace a podkladů k připravovaným setům a zavedením KPI.
This diploma thesis deals with the analysis of the kitting order processing int the selected company. The aim was to identify weaknesses of the process and to suggest improvements. The process was described through non-standardized observation, questioning and individual interviews with purposefully selected employees involved in the process. FMEA analysis was done, weaknesses were identified and several recommendations for improvements were proposed as processing the necessary documentation for the prepared sets and the introduction of KPIs.
Description
Citation
FAJSTLOVÁ, A. Průběh zakázky vybraným podnikem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Michal Karas, Ph.D. (místopředseda) Ing. Karel Kuba, DiS. (člen) Ing. et Ing. Kateřina Procházková, Ph.D. (člen) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen)
Date of acceptance
2022-06-08
Defence
Otázka oponenta - odpovězeno Otázky vedoucího - odpovězeno Ing. Procházková - Jak vnímáte efektivnost v rámci procesu kittingu? Jaký jiný cíl lze definovat při efektivnosti? - Částečně odpovězeno doc. Zich - Jaké softwary lze použít při zpracování zmíněných analýz? - Odpovězeno Ing. Kuba - Mělo by význam pro Vaši společnost řešit problém kittingu? - Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO