Zavedení SCRUM v projektu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práca sa zaoberá problematikou agilného vývoja softvéru. Teoretická časť práce je venovaná popisu vývoja softvéru, tradičnému a agilnému prístupu k projektovému riadeniu. Analytická časť popisuje súčasný stav projektového riadenia a procesu vývoja softvéru na vybranom projekte. Návrhovú časť práce tvorí aplikácia metodiky Scrum a LeSS, návrhy na zlepšenie procesu vývoja, finančné zhodnotenie, prínosy a limity návrhu.
The proposed thesis deals with agile software development. The teoretical part is devoted to the description of software development, traditional and agile approaches of project management. The analytical part describes current situation of project development and process of software development. Proposal of solution consists of the application of Scrum and LeSS methodology, proposals to improve the development process, financial evaluation, benefits and limits of the proposal.
Description
Citation
KOYŠOVÁ, K. Zavedení SCRUM v projektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (místopředseda) Ing. Dagmar Řešetková, Ph.D. (člen) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-08
Defence
Otázky vedoucího práce - odpovězeno Otázky oponenta práce - nejsou Prof. Koráb: Co je to SCRUM? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO