Průběh zakázky podnikem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se zabývá průběhem zakázky ve vybraném podniku. Teoretická část vysvětluje základní pojmy a metody týkající se daného tématu. Následná část bude popisovat průběh zakázky ve vybraném podniku a budou provedeny analýzy, které byly vymezeny v teoretické části, například metoda FMEA, sestaven Išikawův diagram a IFE analýza. Poslední část bude obsahovat návrhy na opatření.
The diploma thesis deals with the course of the contract in the selected company. The theoretical part explains the basic concepts and methods related to the topic. The following part will describe the course of the contract in the selected company and analyzes will be performed, which were defined in the theoretical part, such as the FMEA method, Ishikawa diagram and IFE analysis. The last part will contain proposals for measures.
Description
Citation
KUBÍKOVÁ, N. Průběh zakázky podnikem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (místopředseda) Ing. Karel Kuba, DiS. (člen) Ing. et Ing. Kateřina Procházková, Ph.D. (člen) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen)
Date of acceptance
2022-06-09
Defence
Vedoucí práce - odpovězeno Oponent práce - odpovězeno Ing. Karel Kuba, DiS. Nevýhody a výhody toho proč všechno drží jeden člověk Prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA Název průběh zakázky podnikem, sedí nebo nesedí s obsahem? Sedí popis a cíl se zadáním?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO