Podnikatelský plán

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského plánu na rozvoj vinařství Roman Komarov. Vinařství se nachází v Ivančicích a zpracovává moravské hrozny výhradně z vlastních vinic. V práci jsou vymezeny pojmy, které jsou následně zpracovány v rámci analýz vnějšího i vnitřního prostředí podniku. Výsledky, které byly zjištěny v analytické části následně slouží jako základ pro návrhovou část. V návrhové části je vytvořen podnikatelský plán, který se zabývá rozvojem podniku a investicí do nové technologie.
The diploma thesis deals with the design of a business plan for the development of winemaking Roman Komarov. The winery is located in Ivančice and processes Moravian grapes exclusively from its own vineyards. The thesis defines the terms, which are then processed within the analysis of the external and internal environment of the company. The results that were found in the analytical part then serve as a basis for the design part. In the design part, a business plan is created, which deals with the development of the company and investment in new technology.
Description
Citation
MÁDR, D. Podnikatelský plán [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (místopředseda) Ing. Dagmar Řešetková, Ph.D. (člen) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-08
Defence
Otázka vedoucího práce - nejsou Otázka oponenta práce - odpovězeno Ing. Řešetková: Kolik je marže na jedné lahvi? Jak jste plánoval DPP pro brigádníka? Co znamená neefektivní internetový prodej? - odpovězeno Ing. Ptáček: Máte zkušenost z trhu, že je větší zájem o polosuchá vína? Může být odlišný zájem u zákazníků e-shopu a zákazníků fyzického prodeje? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO