Hodnocení finanční výkonnosti podniku prostřednictvím benchmarkingu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Předmětem diplomové práce je vyhodnocení výkonnosti společnosti abc s.r.o. prostřednictvím benchmarkingu. Vybraná společnost působí v oblasti modulových staveb a je porovnána s vhodnými konkurenčními společnostmi. Cílem práce je najít problematické oblasti vybraného podniku a podat návrhy, které povedou ke zlepšení jeho současné situace.
This master thesis is focused on financial performance of the company abc s.r.o. using benchmarking methods. The selected company operates in industry specialized in modular buildings. The company is compared to suitable competitors. The main goal of this thesis is identify weaknesses of the company abc s.r.o. and suggest solutions which can lead to improvement of the current performance of the company.
Description
Citation
KOUŘILOVÁ, V. Hodnocení finanční výkonnosti podniku prostřednictvím benchmarkingu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Mucha, Ph.D. (člen) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-09
Defence
Otázky vedoucího práce - odpovězeno Otázky oponenta práce - odpovězeno Ing. Hornungová: Máte nízký ukazatel okamžité likvidity, jak byste navýšila peněžní prostředky? - odpovězeno doc. Kaňovská: Konzultovala jste vaše výstupy ve firmě? Jak tyto výstupy vnímají? - odpovězeno Ing. Mráček: Z jakého regionu je vaše společnost? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO