Posouzení informačního systému firmy a návrh změn

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se zabývá posouzením současného stavu informačního systému vybraného sociálního podniku působícího v oblasti poskytování outsourcingu administrativy. Na základě zjištění z provedených analýz a provedeného primárního empirického výzkumu je zhodnocen stav efektivnosti a zejména bezpečnosti podnikového informačního systému. Výsledkem této práce je vypracovaní plánu implementace nového systému a návrh změn a opatření vedoucích k eliminaci identifikovaných nedostatků a zmírnění potenciálních rizik.
The diploma thesis deals with the assessment of the current state of the information system of a selected social enterprise operating in the field of administration outsourcing. Based on the findings of the analyses and primary empirical research, the state of efficiency and especially security of the enterprise information system is evaluated. The result of this work is the development of a plan for the implementation of the new system and the proposal of changes and measures leading to the elimination of identified deficiencies and mitigation of potential risks.
Description
Citation
NOVOTNÝ, Š. Posouzení informačního systému firmy a návrh změn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (místopředseda) Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-08
Defence
Otázky vedoucího: zodpovězeno Otázky oponenta: zodpovězeno Ing. Luňáček: Co znamená zkratka SAE? zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO