Hodnocení výkonnosti společnosti s využitím EFQM Excelence Model

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce je zaměřena na hodnocení výkonnosti vybrané společnosti s využitím EFQM Excelence Model. Teoretická část vymezuje pojem výkonnost a způsoby měření výkonnosti. Analytická část je věnována představení vybrané společnosti a hodnocení její výkonnosti prostřednictvím modelu START, který vychází z metodiky EFQM Excelence Model. Na základě výsledků hodnocení jsou identifikovány silné stránky a oblasti pro zlepšení, ze kterých následně vychází návrhy opatření vedoucí ke zlepšení výkonnosti společnosti.
The diploma thesis is focused on the performance evaluation of a selected company using the EFQM Excellence Model. The theoretical part defines the concept of performance and methods of its measuring. The analytical part is devoted to the introduction of the selected company and the evaluation of its performance through the START model, which is based on the EFQM Excellence Model methodology. Based on the results of the evaluation, strengths and areas for improvement are identified, from which proposals for measures to improve the company's performance are based.
Description
Citation
OPLETALOVÁ, K. Hodnocení výkonnosti společnosti s využitím EFQM Excelence Model [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Mucha, Ph.D. (člen) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-09
Defence
Otázky vedoucího práce - odpovězeno Otázky oponenta práce - odpovězeno Ing. Hornungová: Příspěvek na penzijní spoření 500 Kč v hrubé mzdě, to dává ten zaměstnavatel? Počítala jste ze mzdy i daňovou povinnost? - odpovězeno Ing. Mráček: Co je dle Vás důvodem vysoké fluktuace zaměstnanců? Využívá společnost i agenturní zaměstnance? - odpovězeno doc. Kaňovská: Firmě odchází zaměstnanci, je firma aktivní v tom, aby si je udržela? Nebo oslovuje potencionální zaměstnance? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO