Návrh strategie štíhlého výrobního procesu ve výrobním podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Táto diplomová práca sa zaoberá tvorbou návrhu layoutu vybranej časti výrobného procesu a na dosiahnutie skrátenia času výrobných úloh, ktoré povedú k rozvoji podnikania. Analýza záverečnej práce obsahuje podrobný popis všetkých výrobných činností realizovaných na výrobnej linke, vzťahov medzi pracoviskami a meranie práce. Na základe výsledkov analytickej časti boli predstavené návrhy na dosiahnutie cieľa vrátané nového usporiadania výrobnej linky.
This diploma thesis focuses on design of a layout of selected part of the production process in order to achieve time reduction of production tasks that will lead to the development of business. The analythical part of the diploma thesis contains a detailed description of all production activities carried on the production line, the relationships between workplaces and the measurement of work. Based on the results of the analytical part, proposals were made to achieve the goal, including a new layout of the production line.
Description
Citation
MACHOVÁ, S. Návrh strategie štíhlého výrobního procesu ve výrobním podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-09
Defence
Otázky vedoucího (prof. Jurová) - zodpovězeno Otázky oponenta (Ing. Tesař)- zodpovězeno Otázky členů komise – Ing. Doubravský, Ph. D. - zodpovězeno ; Ing. Josef Veselý. CSc. - zodpovězeno; Ing. et Ing. Pavel Juřica. Ph. D. - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO