Návrh logistické koncepce ve skladovací hale výrobního podniku k zabezpečení činností montážních procesů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práca sa zaoberá návrhom logistickej koncepcie skladovej haly výrobného podniku vo vzťahu k zabezpečení činností montážnych procesov. Práca je zameraná na proces vychystávania materiálu pre montáž, konkrétne na stratové činnosti v rámci procesu. Prostredníctvom teoretickej časti boli objasnené pojmy a metódy dotýkajúce sa rozoberanej problematiky. Na základe spracovanej teoretickej časti bola vypracovaná analytická časť. Analytická časť poskytla podklady pre následný návrh logistickej koncepcie so zameraním na optimalizáciu vznikajúcich strát.
The diploma thesis focuses on design of logistic concept in the storage hall of production to ensure the activities of assembly processes. Thesis is focused on the process of picking material for assembly, specifically on uneffective activities within the process. Through the theoretical part, the concepts and methods related to the issue were clarified. Based on the theoretical part, the analytical part was developed. The analytical part provided the basis for the design of logistic concept focused on the optimalization of production looses.
Description
Citation
KALÁS, J. Návrh logistické koncepce ve skladovací hale výrobního podniku k zabezpečení činností montážních procesů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) doc. Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Mucha, Ph.D. (člen) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-08
Defence
Otázky vedoucího - zodpovězeno. Otázky oponenta - zodpovězeno. Ing. Jana Hornungová, Ph.D. - Může si společnost dovolit náklady, které vyvstanou z Vámi navrhovaných doporučení? Jakým způsobem bude společnost financovat návrh? Zodpovězeno. Ing. Martin Mucha, Ph.D. - Vaše změny obnáší tedy rozšíření počtu vozíků a zavedení počítačů, je to tak? Zabýval jste se v průzkumu ve firmě úskalími, popř. riziky, související se zaváděním změn? Zodpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO