Návrh uplatnění projektového a procesního řízení ve firmě poskytující služby

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
V diplomovej práci som sa zamerala na návrh nového procesného a projektového prístupu a jeho uplatnenia v priestore Chaty Hrádok, ktorá je zameraná na organizáciu svadieb, a všetkých procesov s tým súvisiacich. Zamerala som sa na predprojektovú fázu a jej procesy v internom prostredí, konkrétne riadenie a objednávanie tovaru a s tým súvisiace všetky procesy. V teoretickej časti som uviedla základy problematiky, pomocou ktorých som v analytickej časti rozobrala situáciu firmy a našla slabé miesto projektu. A nakoniec v návrhovej časti uvádzam návrhy na zlepšenie projektu spolu s analýzami potrebnými na uskutočnenie zmeny.
In my diploma thesis I focused on the design of a new process and project approach and its application in the Chata Hrádok, which is focused on the organization of weddings and all related processes. I focused on the pre-project phase and its processes in the internal place, specifically the management and ordering of goods and all related processes. In the theoretical part, I presented the basics of the issue, with which I analysed the situation of the company in the analytical part and found a weak point of the project. Finally, in the design section, I present suggestions for improving the project, along with the analyses needed to make the change.
Description
Citation
ŽIŠKOVÁ, K. Návrh uplatnění projektového a procesního řízení ve firmě poskytující služby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (předseda) doc. RNDr. Sulkhan Mukhigulashvili, CSc. (místopředseda) Ing. Stanislav Nisler (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen)
Date of acceptance
2022-06-09
Defence
Otázky vedoucího - odpovězeno Ing. Luňáček: Stane se něco s přínosovu stránkou, např. v oblasti tržeb, při samotné implementaci Vašich návrhů? - odpovědnosti Mgr. Nisler: Zmiňujete nákup hardwaru v podobě tabletu u Vašich návrhů, je zde i nový software a licence s tím spojena? - odpovězena
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO