Uplatnění matematických a statistických metod v řízení podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá analýzou vybraného e-shopu. Je rozdělena do třech okruhů. V první části se zabývá statistickou analýzou jednotlivých produktů. Druhá část je zaměřena na skladové zásoby. V práci je provedena rešerše na téma řízení skladových zásob. Následně je navržen a otestován model na určení skladových zásob. Poslední část práce se zabývá spokojeností zákazníků s dopravci přepravující balíky z e-shopů a vlivy, které tuto spokojenost ovlivňují.
This thesis deals with the analysis of a selected e-shop. It is divided into three areas. The first part deals with the statistical analysis of individual products. The second part focuses on inventory. In this thesis, research on the topic of inventory management is carried out. Subsequently, a model is proposed and tested to determine inventory levels. The last part of the thesis deals with customer satisfaction with the carriers transporting packages from e-shops and the influences that affect this satisfaction.
Description
Citation
SLAVINSKÝ, V. Uplatnění matematických a statistických metod v řízení podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (místopředseda) Ing. Dagmar Řešetková, Ph.D. (člen) Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-09
Defence
Otázky vedoucího - zodpovězeno Otázky oponenta - zodpovězeno Otázky komise: Ing. Dagmar Řešetková, Ph.D.: Je produkt, který v práci řešíte "finanční služba"? - zodpovězeno Máte pocit, že jste trefil cílovou skupinu? - částečně zodpovězeno Berete v úvahu 14denní vratky? - zodpovězeno Máte specifikovaný krizový scénář pro všechny 14denní vratky? - částečně zodpovězeno Ing. Veronika Bumberová, Ph.D.: Jaký test byste mohl použít, který je ekvivalentní chí-kvadrát testu (určený pro malý vzorek)? - nezodpovězeno Jaký je Váš kvantitativní návrh řešení? Vyčíslete náklady. - částečně zodpovězeno doc. Ing. Robert Zich, Ph.D.: Jakých částí hodnotového řetězce se Vaše opatření dotýkají? - nezodpovězeno Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D.: V prezentaci uvádíte, že vlastní interní expedici je výhodné začít od 550 expedovaných balíků denně. Jak jste na toto číslo přišel, když v předešlých slidech byla kalkulace jiná? - částečně zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO