Spokojenost a motivace zaměstnanců ve vybrané společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá průzkumem a analýzou spokojenosti zaměstnanců ve vybrané výrobní společnosti. V teoretické části diplomové práce jsou na základě provedené literární rešerše představeny základní pojmy a faktory týkající se spokojenosti zaměstnanců, ze které vychází hlavní praktická část - kvantitativní výzkum s využitím techniky dotazníkového šetření. Návrhová část práce čerpá z analýzy a výsledků praktické části diplomové práce za účelem předložit doporučení ke zlepšení stávající situace spokojenosti zaměstnanců ve vybrané společnosti.
This diploma thesis deals with the analysis of satisfaction of employees in selected manufacturing company. Theoretical part of this diploma defines basic concepts and factors of satisfaction of employees based on literary research which then proceeds to the main practical part – quantitative survey research. Proposal part of this diploma thesis comes from results of analysis in the practical part with a purpose to make recomandations and to improve current situation in selected manufacturing enterprise.
Description
Citation
HAVLÁTOVÁ, T. Spokojenost a motivace zaměstnanců ve vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Mahel, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-08
Defence
Otázky vedoucí práce - zodpovězeno Otázky oponenta práce - zodpovězeno Otázky členů komise - doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA - Jaká by byla prevence šikany, všech nežádoucích chování ve společnosti? Jsou nějaké možnosti, aby k tomuto problému vůbec nedocházelo? - zodpovězeno Ing. Martin Mahel, Ph.D. - otázky k tabulce č.6 a č.7: Neměly by být ty četnosti v obou tabulkách stejné? Proč tomu tak není? Proč v Chí-kvadrátovém testu tlačíte na 1% a nikoliv na 5%? Jaká bude využitelnost relaxační místnosti, zejména ve výrobní oblasti? Kdy tuto místnost budou zaměstnanci využívat? - částečně zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO