Návrh řízení rizik projektu ve vybrané společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práca sa zaoberá riadením rizík vo vybranom projekte implementácie informačného systému. K splneniu cieľa práce boli použité nástroje projektového managementu a vybrané druhy analýz, ktorých výstupom je kompletná identifikácia rizík projektu. V procese riadenia rizík je postupované na základe metódy RIPRAN. Návrhová časť práce je priestorom pre kvantifikovanie, tvorbu opatrení a začlenenie podporných aktivít v oblasti monitoringu a komunikácie. Účelom je minimalizácia rizikových faktorov a zavedenie systému pre plynulý proces riadenia rizík s víziou do budúcnosti.
The diploma thesis deals with risk management in a selected information system implementation project. Project management tools and selected types of analyses were used to meet the objective of the thesis, the output of which is a complete identification of project risks. The risk management process is followed based on the RIPRAN method. The design part of the thesis is the space for quantification, creation of measures and incorporation of supporting activities in the field of monitoring and communication. The purpose is to minimize risk factors and establish a system for a smooth risk management process with a vision for the future.
Description
Citation
IMRICHOVÁ, M. Návrh řízení rizik projektu ve vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (místopředseda) Ing. Karel Kuba, DiS. (člen) Ing. et Ing. Kateřina Procházková, Ph.D. (člen) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen)
Date of acceptance
2022-06-10
Defence
Otázky vedoucího - odpovězeno Otázky oponenta - odpovězeno Ing. Milichovský: Jak vstupuje Ishikawův diagram do SWOT analýzy? Proč nevstupuje? Z jakého důvodu jste využila ve své práci SWOT analýzu? Společnost je výrobce alkoholických nápojů, proč tedy uvádíte za hrozbu zvýšení cen alkoholických nápojů? - odpovězeno Ing. Procházková: Konkureční výhodu a zavedení IS uvádíte jakožto příležitosti, vysvětlete. - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO