Návrh úprav webového rozhraní LOKiA WMS

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato diplomová práce je zaměřena na návrh webového rozhraní produktu LOKiA WMS od společnosti GRiT, s.r.o., který je skladovým řešením určeným pro společnosti všech velikostí. Návrh změn bude vycházet z analýzy současného stavu a jeho hlavním cílem bude dosáhnout zjednodušení uživatelského rozhraní a jeho vyšší uživatelské přívětivosti s přijatelnými náklady.
This master thesis is focused on the design of web inteface modifications for LOKiA WMS provided by GRiT, s.r.o. that is a warehouse solution destined for companies of all sizes. The proposal of changes will be based on the analysis of the current state and its main goal is to achieve that the user interface is easier to use and more user friendly with acceptable financial costs.
Description
Citation
ZÁBOJ, Z. Návrh úprav webového rozhraní LOKiA WMS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (místopředseda) Ing. Karel Kuba, DiS. (člen) Ing. et Ing. Kateřina Procházková, Ph.D. (člen) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen)
Date of acceptance
2022-06-10
Defence
Otázky vedoucího - odpovězeno Otázky oponenta - odpovězeno doc. Doskočil: Jakým způsobem jste měřil, resp. ověřoval zvýšení uživatelské přívětivosti a efektivnosti Vámi navržených změn, oproti původnímu stavu, což bylo cílem práce? Vysvětlete Vámi prezentovaný přístup k ekonomickému zhodnocení Vašich návrhů. - částečně odpovězeno Ing. Milichovský: Jak informace o aktuálním stavu webového rozhraní vstupují do analýzy SWOT? - částečně odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO