2022

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 328
 • Item
  Výběr a implementace informačního systému
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Podzemný, Matěj; Novák, Lukáš; Koch, Miloš
  Tato diplomová práce se zabývá výběrem a implementací nového informačního systému na Střední Škole Odry. Cílem této práce je zanalyzovat aktuální stav školy a jejího systému a na základě těchto analýz a požadavků provést výběr a implementaci nového informačního systému. První část diplomové práce je věnována teoretickým východiskům, v druhé části jsou provedeny ony zmíněné analýzy následované samotným návrhem řešení. Součástí návrhového řešení je v závěru i finanční analýza a popsány přínosy tohoto řešení.
 • Item
  Návrh, tvorba a implementace softwarové aplikace ve firemním prostředí
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Kulda, Lukáš; Novák, Lukáš; Koch, Miloš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací webové aplikace pro řízení zásob v zemědělské společnosti. Výsledkem této práce je aplikace, která má za úkol zlepšit nedostatky společnosti právě v oblasti řízení zásob. První důležitou kapitolou jsou teoretická východiska, o které se práce opírá. Další hlavní kapitolou je analýza současné situace společnosti, na jejímž základě je odůvodněna potřeba změny. Hned poté následuje kapitola popisující zavedenou změnu, implementaci aplikace a její přínos pro společnost.
 • Item
  Posouzení informačního systému firmy a návrh změn
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Bárta, Jan; Novák, Lukáš; Koch, Miloš
  Diplomová práce se věnuje posouzením informačního systému a návrhu změn pro zlepšení současné situace Společnosti S, která se zabývá distribucí elektrické energie. Diplomová práce se skládá ze tří částí. První část je zaměřena na teoretická východiska. Druhá část se zabývá analýzou společnosti a jejího okolí společně s auditem informačního systému. Poslední část diplomové práce obsahuje navrhnuté změny společně s ekonomickým zhodnocením, které povedou ke zlepšení současné situace.
 • Item
  Návrh řešení na odhalování podvodného chování uživatelů v digitální platformě
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Písečný, Patrik; Novák, Lukáš; Jaššo, Radoslav
  Cílem této diplomové práce je analýza a návrh řešení v prostředí digitální platformy. Součástí práce bude návrh algoritmů na odhalování podvodného chování uživatelů v prostředí mobilní aplikace a návrh nových pohledů ve formě datových výstupů na ukládaná data o uživatelích platformy, která přinesou nový pohled na segmentaci dat.
 • Item
  Návrh, tvorba a implementace softwarové aplikace ve firemním prostředí
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Barla, Matej; Novák, Lukáš; Koch, Miloš
  Diplomová práca sa venuje súčasnému stavu spoločnosti pôsobiacej v retail z pohľadu, procesného fungovania a používaných informačných technológií. Špecifikuje, v ktorých oblastiach má spoločnosť nedostatky z pohľadu informačných technológií a procesov. Obsahuje návrh riešenia a jeho implementáciu doplnenú o zhodnotenie prínosov.