Audio zesilovač s funkcí síťového přehrávání a ekvalizace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Diplomová práca zahŕňa teoretické podklady pre návrh a realizáciu prototypu zariadenia zvukového zosilňovača s možnosťou digitálneho aj analógového vstupného obsahu. Približuje vlastnosti D/A prevodníka, analógovej filtrácie, ovládania hlasitosti a amplifikácie. Mimo iné popisuje reguláciu napájacích napätí pre jednotlivé aktívne časti zariadenia a približuje softvérovú zvukovú platformu pre získavanie a spracovanie zvukových dát, vrátane ekvalizácie. Práca obsahuje celkový schematický návrh, vytvorené osadenie jednotlivých súčiastok vrátane ich zoznamu a zhodnotenie dosiahnutých výsledkov, vrátane nameraných hodnôt a grafov.
Diploma thesis contains the theory for the design and realization of a prototype audio amplifier device with the possibilities of digital or analog input content. It approach the features of D/A converter, analog filtering, volume control and amplification. Besides others, it describes the regulation of supply power voltages for individual active parts of device and approaches the software audio platform for acquisition and processing of audio data, including equalization. The thesis contains an general schematic design, created placement of individual components on board, including their table of descriptions and evaluation of the achieved results, including measured values and graphs.
Description
Citation
LISKA, M. Audio zesilovač s funkcí síťového přehrávání a ekvalizace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Zvuková produkce a nahrávání
Comittee
prof. Mgr. Pavel Rajmic, Ph.D. (předseda) doc. Ing. MgA. Mgr. Dan Dlouhý, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Schimmel, Ph.D. (člen) RNDr. Lubor Přikryl (člen) Ing. Jaromír Mačák, Ph.D. (člen) Ing.MgA. Edgar Mojdl, Ph.D. (člen) Ing. Štěpán Miklánek (člen)
Date of acceptance
2022-06-09
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Otázky oponenta: 1. V práci uvádíte, že z důvodu času nebyl dokončený proces zprovoznění výstupního zesilovače. Popište jak by jste při zprovozňování pokračoval a důvody jeho aktuální nefunkčnosti. 2. Jak složité by bylo rozšířit aktuální desku pro vícekanálový zvuk (např. 5.1)? Student obhájil diplomovou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO