Zpracování zvuku v BeagleBone AI

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Diplomová práca sa zaoberá procesorom Texas Instruments AM5729 kombinujúcim jadro ARM a DSP na vývojovom kite BeagleBone AI. Popisuje inštaláciu a nastavenie vývojového prostredia a vysvetľuje koncept komunikácie heterogénnych procesorov. Následne pomocou týchto znalostí a prostriedkov implementuje aplikáciu, kde jadro ARM so systémom Linux používa jadro DSP ako koprocesor na spracovanie zvuku v reálnom čase.
This masters thesis deals with Texas Instruments AM5729 processor that combines ARM and DSP core used on BeagleBone AI kit. It describes instalation and configuration of development toolchain and explains concept of heterogenous processor communication. Then uses this knowledge and tools in order to implement application where ARM core running Linux uses DSP core as coprocessor for realtime audio processing.
Description
Citation
BATEŠKO, T. Zpracování zvuku v BeagleBone AI [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Zvuková produkce a nahrávání
Comittee
prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc. (předseda) Doc.Ing.MgA. Ondřej Urban, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Kamil Říha, Ph.D. (člen) MgA. Mgr. Ondřej Jirásek, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Libor Husník (člen) MgA. Jan Kavan, Ph.D. (člen) Ing. Matěj Ištvánek (člen)
Date of acceptance
2022-06-09
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Otázka oponenta: Zavádí přesun dat mezi ARM jádrem a DSP a zpět jádrem latenci při zpracování dat? Pokud ano, je možné její velikost nějak optimalizovat? Otázky komise: Jaký DSP procesor jste použil? Jaká je to řada a jaká je jeho rychlost? S Vaší současnou zkušeností, jaký vývojový kit byste nám pro danou aplikaci doporučil? Student obhájil diplomovou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO