Návrh fotovoltaické elektrárny s bateriovým úložištěm pro domácnost

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá návrhem fotovoltaické elektrárny s bateriovým úložištěm pro domácnost. V teoretické části je zprvu rozebrán princip a vysvětlení funkce fotovoltaických článků, střídačů a akumulátorů. Práce se dále zabývá popisem fotovoltaických systémů, legislativy a dotačním programem nová zelenám úsporám. V praktické části práce je navržena samotná fotovoltaická elektrárna s bateriovým úložištěm pro domácnost a její ekonomické zhodnocení. Pro simulaci a zpracováni dat byl využíván program PV*SOL premium.
This master’s thesis takes a look at possible project of photovoltaic powerplant with power storage for households. The principle and function of photovoltaic cells, inverter and acumulators will be explained in the theoretical part. The subsequent part will focus on description of photovoltaic systems, legal point of view as well as funding by programme New Green Savings.In the practical part, the photovoltaic power plant with battery storage for the home and its economic evaluation is proposed. The PV*SOL premium program was used for simulation and data processing.
Description
Citation
LACINA, J. Návrh fotovoltaické elektrárny s bateriovým úložištěm pro domácnost [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Tomáš Binar, Ph.D. (předseda) Ing. Ladislav Chladil, Ph.D. (místopředseda) Ing. Zdenka Rozsívalová (člen) Ing. Jana Zimáková, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Zatloukal (člen)
Date of acceptance
2022-06-08
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné vysokoškolské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Otázky komise: 1. Uvažoval jste vytápění do společného akumulačního zásobníku? 2. Jakou rychlost degradace předpokládáte pro použitou baterii? 3. Jakým způsobem jste určil, že se baterie v řešení 2 nabije za jeden den? 4. Jakou plochu střechy zabírají FV panely? 5. Kde máte plánované uložení baterie, jaké jsou okolní podmínky?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO