Univerzální datový sklad pro IoT aplikace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Diplomová práca sa zaoberá vytvorením webovej aplikácie dátového skladu pre testovacie potreby interných projektov. Cieľom práce bolo vybrať programátorské nástroje na tvorbu webovej stránky, urobiť návrh funkcionality, vzhľadu, dátového úložiska a následne návrh implementovať. Práca je rozdelená na 5 kapitol. Prvá je venovaná výberom programátorských nástrojov na tvorbu serverovej časti. Druhá kapitola je venovaná návrhu databázového úložiska. V tretej kapitola sa nachádza návrh požiadaviek na funkcionalitu a návrh používateľského rozhrania. Vo štvrtej kapitole sa nachádza implementácia aplikácie. Piata kapitola je venovaná testovaniu.
The master’s thesis is written about the topic of data warehouse and the technology associated with it. The aim of the theses was to select programming tools for creating a website. Next aim was to design the functionality, appearence and datastorage. Subsequent implementation of design was done after. Theses was divided into 5 chapters. The first one includes selections of programming tools for a creating a backend. Second chapter includes design of database storage. Third chapter includes design of functionality and user interface. Fourth chapter includes implementation of the application and the last one includes testing.
Description
Citation
KADLÍČEK, M. Univerzální datový sklad pro IoT aplikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Pavel Šteffan, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Vladislav Musil, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jan Pekárek, Ph.D. (člen) Ing. Radim Bloudíček, Ph.D. (člen) Ing. Martin Adámek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-08
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné vysokoškolské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO