Monitorování ovzduší

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Diplomová práce se zaměřuje na vývoj zařízení pro domácnost, které umožní uživateli nejen měřit kvalitu a vlastnosti ovzduší v jednotlivých místnostech, ale také umožní grafické zobrazení naměřených hodnot pomocí bezdrátového přenosu. Práce se nejprve zabývá výběrem vhodného mikrokontroléru a poté jsou stručně popsané bezdrátové komunikace a použité periférie. Následně jsou rozebrané principy měření jednotlivých nefyzikálních veličin. Dále se práce zabývá návrhem samotného zařízení, jeho hardwarovou i softwarovou výbavou a také jeho konstrukcí. V rámci práce jsou rozebrány i finanční náklady. Součástí práce je i závěrečné otestování zkompletovaného zařízení pro měření ve dvou místnostech obytného domu.
The master’s thesis focuses on the development of household device which allows the user not only to measure quality and properties of air in individual rooms but also allows graphical display of measured values via wireless transmission. The work first deals with selection of a suitable microcontroller and then the wireless communications and used peripherals are briefly described. Furthemore, the work deals with the design of the device itself, its hardware and software equipment, as well as its construction. The financial costs are also analyzed in this work. Part of the work is the final testing of the completed equipment for measuring in two rooms of a residential house.
Description
Citation
CHLUMECKÝ, K. Monitorování ovzduší [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Pavel Šteffan, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Vladislav Musil, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jan Pekárek, Ph.D. (člen) Ing. Radim Bloudíček, Ph.D. (člen) Ing. Martin Adámek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-08
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné vysokoškolské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO