Komunikace mezi PLC S7-1500 a relační databází

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Diplomová práce se zabývá způsoby komunikace mezi PLC S7-1500 a databázovým systémem a je zaměřena primárně na možnosti přímé komunikace, tedy bez nutnosti použít dodatečný software. V práci jsou představena mnohá z dostupných řešení jak komerčních tak volně dostupných. Následně je věnována pozornost vlastnímu řešení přímé komunikace. Bude navrženo řešení a realizována jednoduchá aplikace demonstrující přímou komunikaci mezi PLC S7-1500 společnosti Siemens a databázovým systémem SQL Server společnosti Microsoft. Komunikace je postavena na komunikačním protokolu TDS. Realizovaná aplikace umožňuje přímou komunikaci s databází pomocí základních příkazů jazyka SQL. Toto řešení je konkurence schopné i s aktuálně nejpoužívanějšími způsoby nepřímé komunikace.
The thesis deals with the communication methods between the PLC S7-1500 and the database system and it focuses primarily on the possibilities of direct communication, i.e. without the need to use additional software. The thesis presents many of the available solutions, both commercial and freely available. Subsequently, attention is paid to the actual direct communication solution. A solution will be proposed and a~simple application will be implemented demonstrating direct communication between a~Siemens S7-1500 PLC and a Microsoft SQL Server database system. The communication is based on the TDS communication protocol. The implemented application allows direct communication with the database using basic SQL language commands. This solution is competitive with the most currently used indirect communication methods.
Description
Citation
NOVOTNÝ, J. Komunikace mezi PLC S7-1500 a relační databází [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
plk. gšt. prof. Dr. Ing. Alexandr Štefek (předseda) doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jakub Dokoupil, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Macho, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Lepka, Ph.D. (člen) Ing. Radek Štohl, Ph.D. (člen) Ing. Ilona Janáková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-08
Defence
Student dokončil svou prezentaci a provedl názornou demonstraci u reálného zařízení. Byly mu položeny následující dotazy: č.1-2: viz posudek oponenta. č.3: Čím je dán limit délky posílaného dorazu? č.4: Uvažoval jste využití i jiných standardních komunikací, například po TCP protokolu na úrovni htpp? č.5: Jaké procesory používají PLC od firmy SIEMENS? Student obhájil diplomovou práci. Komise neměla žádné námitky k řešené práci. V průběhu odborné rozpravy odpověděl na dotazy.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO