Funkční bezpečnost pro demonstrátor I4.0

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
F
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato semestrální práce se zabývá bezpečností v okolí demonstrátoru Testbed. Byly navrženy změny, které mají zařídit dostatečnou bezpečnost v definovaných prostorech. Bezpečnostní prvky byly navrženy pro celek demonstrátoru nikoliv pro samostatné buňky. Následně byl vytvořen konstrukční návrh zabezpečení a elektronický návrh jednotlivých komponent.
This semestral thesis deals with safety around the Testbed demonstrator. Changes have been proposed to ensure sufficient security in defined areas. The security features were designed fot the demonstrator assembly and not for individual cells. Then a security design and electronic design of idividual components were created.
Description
Citation
PRŮDEK, R. Funkční bezpečnost pro demonstrátor I4.0 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Petr Marcoň, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Luděk Žalud, Ph.D. (místopředseda) Ing. František Burian, Ph.D. (člen) Ing. Martin Čala, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Fialka, Ph.D. (člen) Ing. Václav Kaczmarczyk, Ph.D. (člen) Ing. Libor Veselý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-08
Defence
Student neobhájil diplomovou práci. Na základě předložené práce a obhajoby bylo konstatováno, že student nesplnil zadání v požadovaném rozsahu, zodpověděl dodatečné otázky komise: Jak se staví norma k nouzovému tlačítku v blízkém okolí operátora? Proč nebyli noutové tlačítka zřetězeny? Jaký byl rozsah vaší praktické části? Jaký je postup testování navrženého systému?
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO