Systém autonomního řízení komplexu skleníků

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Diplomová práce se zabývá návrhem řídicího systému skleníků za využití technologií IoT. Cílem práce je navrhnout komplexní systém pro snímání procesních veličin ve skleníku a jejich řízení. Součástí práce je také využití cloudové platformy pro analýzu a poskytování dat uživateli včetně ovládání skleníkového hospodářství. Teoretická část práce se zaměřuje na charakteristiku skleníkových systémů, literární rešerši komerčně využívaných skleníkových systémů, literární rešerši snímačů vhodných pro použití v navrhovaném systému a na základy návrhu energeticky úsporných systémů. V praktické části je navržen koncept řídicího systému, popsáno hardwarové vybavení navrhovaného systému, vytvořeno schéma zařízení, dále návrh desky plošného spoje a programové vybavení navrženého systému. Poslední část práce je zaměřena na cloudové platformy, jejich literární rešerši a bližší specifikace použité platformy ThingsBoard.
Master‘s thesis deals with a design of greenhouse control system using IoT technologies. The aim of this work is to design a control system block diagram and to design system’s hardware parts. Theoretical part of the thesis focuses on greenhouse systems characterisitcs, survey of greenhouse systems available on the market, survey of suitable sensors and on the basic theory of low power system design. Further in the practical part the designed concept of the control system is described along with selected hardware, the process of hardware design, the printed board design and the design of its control software. The last part of the thesis is focused on cloud platforms, their literary research and more detailed specification of used ThingsBoard platform.
Description
Citation
ZÍKA, R. Systém autonomního řízení komplexu skleníků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Bohumil Klíma, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Bradáč, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Havránek, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Jirgl, Ph.D. (člen) Ing. Petr Petyovský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-08
Defence
Ve své prezentaci student seznámil komisi se zadanými cíly práce. Po specifikování výchozích podmínek a požadavků na řídicí systém student představil cvou koncepci systému. Poté prezentoval výstupy své práce. V průběhu odborné rozpravy byly položeny otázky týkající se možností připojení snímačů a řešení napájení a na zvolené cloudové řešení. Student obhájil diplomovou práci. Komise neměla žádné námitky k řešené práci. V průběhu odborné rozpravy odpověděl na položené dotazy.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO