Vliv úhlu dýzy na rozložení tlaku plynu v dýze podle Prandtlovy teorie

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Diplomová práce se zabývá problematikou rozložení tlaku v dýze při čerpání diferenciálně čerpané komory environmentálního elektronového mikroskopu a vhodného návrhu této dýzy s ohledem na Prandtlovu teorii. V teoretické části je popsána mikroskopie obecně. Poté se práce zabývá konkrétně environmentální rastrovací elektronovou mikroskopií s problematikou jejího vakuového systému, výpočetními programy a studií, ze které práce vychází. V praktické části jsou vyhodnoceny výsledky matematicko – fyzikálních analýz proudění uvnitř a za Lavalovou tryskou v experimentální komoře, které slouží jako podklad pro volbu správného této trysky Lavalovy trysky.
The thesis is focused on issue pressure distribution in the nozzle while pumping the differential pumped chambre of an environmental scanning microcope. The main task of the thesis is to find suitable design of this nozzle respect to Prandtl`s theory. In the theoretical part, there are presented microscopy as science. Afterwards the thesis is focused on environmental scanning electron microscopy and its problem and vacuum system, computer program used for preparation of simulation and study that the experimental part is based on. The experimental part evaluates the results of physical-mathematical analysis of the flow inside and behind the Laval nozzle in the experimental chambre. The results are the basis for the optimal proportions of this nozzle.
Description
Citation
DOSTALOVÁ, P. Vliv úhlu dýzy na rozložení tlaku plynu v dýze podle Prandtlovy teorie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Tomáš Binar, Ph.D. (předseda) Ing. Ladislav Chladil, Ph.D. (místopředseda) Ing. Zdenka Rozsívalová (člen) Ing. Jana Zimáková, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Zatloukal (člen)
Date of acceptance
2022-06-08
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné vysokoškolské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. 1. Kolik se počítalo variant dýz? 2. Co je clonka PLA? 3. Je možné využít helium místo argonu jako médium v komoře?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO