IoT pájecí stanice a technologická hlediska

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá zkoumáním internetu věcí, jeho využitelností v pájecích stanicích a možných přínosech z hlediska kontroly kvality procesu ručního pájení. V práci je shrnut základní popis internetu věcí, jeho historický vývoj, možné hrozby a dnešní implementace do různorodých zařízení. Dále je popsán princip pájecí stanice a funkce internetu věcí v nich implementovaných. V neposlední řadě jsou uvedeny možné výhody využitelnosti internetu věcí v pájecích stanicích, jako služby zpřehledňující sledovatelnost a kontrolovatelnost procesu ručního pájení.
This thesis explores the Internet of Things, its applicability in soldering stations and its possible benefits in terms of quality control of the manual soldering process. The thesis summarizes the basic description of IoT, its historical development, possible threats and today's implementation in various devices. Furthermore, the principle of soldering stations and the IoT features implemented in them are described. Last but not least, possible benefits of IoT applicability in soldering stations are presented, such as services to make the manual soldering process more traceable and controllable.
Description
Citation
NĚMEC, I. IoT pájecí stanice a technologická hlediska [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. RNDr. Petr Vanýsek, CSc. (předseda) doc. Ing. Vítězslav Novák, Ph.D. (místopředseda) Ing. Miroslav Zatloukal (člen) Ing. Kristýna Jandová, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Starý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-07
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné vysokoškolské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta a komise. Otázky komise k obhajobě: 1. Proč je v obrázku 7.8 dodaná energie při ochlazení mosaznými šponami nulová? 2. Jaký přikon měla použitá páječka? 3. Proč používat vlhčenou houbičku oproti rotujicím kartáčům?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO