Rekonstrukce zařízení na kontrolu OID kódů na výlisku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Diplomová práce se zabývá rekonstrukcí zařízení na kontrolu OID kódu na interaktivních glóbusech. Práce je zpracována ve spolupráci s firmou Ravensburger Karton s.r.o sídlící v Poličce. První část je věnována rozboru společnosti Ravensburger Karton s.r.o., popisu a využití optických identifikátorů. Dále je analyzován stav původního zařízení a firemní požadavky na rekonstrukci. Na analýzu zařízení navazuje rozbor trhu s řídicími systémy, drivery a ovládacími panely. V další části je detailněji rozebrán návrh elektrického schématu včetně ekonomické kalkulace. V práci je dále popsána montáž zařízení včetně nového otočného ramena pro ovládací panel. Poslední část popisuje návrh softwarového vybavení řídicího systému zařízení včetně síťové konfigurace a tvorby vizualizace ovládacího panelu. Závěrem se popisuje oživení zařízení.
The diploma thesis deals with the reconstruction of the OID code checking device on interactive globes. The thesis was prepared in cooperation with the company Ravensburger Karton s.r.o based in Polička. The first part is devoted to the analysis of Ravensburger Karton s.r.o., description and use of optical identifiers. Then the condition of the original equipment and the company’s requirements for reconstruction are analysed. The analysis of the equipment is followed by an analysis of the market for control systems, drivers and control panels. The market research is followed by the design of the electrical scheme including economic calculation. The installation of the equipment including a new swing arm for the control panel is also described. The last section describes the software design of the device control system including network configuration and the creation of the control panel visualization. Finally, the recovery of the device is described.
Description
Citation
KUSÝ, J. Rekonstrukce zařízení na kontrolu OID kódů na výlisku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
plk. gšt. prof. Dr. Ing. Alexandr Štefek (předseda) doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jakub Dokoupil, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Macho, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Lepka, Ph.D. (člen) Ing. Radek Štohl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-07
Defence
Student dokončil svou prezentaci. Byly mu položeny následující dotazy: č.1-3: viz hodnocení oponennta č.4: Co je OID kód? č.5: Obsahuje tužka kameru? Student obhájil diplomovou práci. Komise neměla žádné námitky k řešené práci. V průběhu odborné rozpravy odpověděl na dotazy.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO