Diagnostika ložisek elektrických motorů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce po jednotlivých kapitolách člení klíčové jevy a poznatky které mají jako společného jmenovatele vznik nevratných procesů vedoucích k poškození ložisek v elektrických strojích a přístrojích. V úvodu práce je základní popis a dělení ložisek i s doporučenými metodami jejich základní obsluhy. Následující kapitoly se pak dále zabývají jednotlivými zdroji poškození, diagnostikou jednotlivých poškození, popřípadě detailněji zkoumají průvodní jevy poškozování ložisek. V první praktické části práce jsou fyzicky rozebrána poškozená ložiska a je provedena jejich diagnostika na elektronovém mikroskopu. Druhá část práce se zabývá vibrodiagnostikou a použitím vhodných metod pro zjištění stavu valivého ložiska a následně lokace původu zdroje vibrací na chybových frekvencích.
This work breaks down the individual phenomena and findings that have as a common denominator the emergence of irreversible processes leading to damage to bearings in electrical machinery and equipment. The introduction describes the basic description and division of bearings with the recommended methods of their basic operation. The following chapters then deal with the individual sources of damage, diagnostics of individual damages, or examine in more detail the accompanying phenomena of bearing damage. In the first practical part of the work, damaged bearings are physically analyzed and their diagnostics is performed on an electron microscope. The second part of the work deals with vibrodiagnostics and the use of appropriate methods to determine the condition of the rolling bearing and then the location of the source of vibration at error frequencies.
Description
Citation
KRATOCHVÍL, L. Diagnostika ložisek elektrických motorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Ondřej Vítek, Ph.D. (předseda) Ing. Petr Procházka, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Bárta, Ph.D. (člen) Ing. David Šimek (člen) Ing. Petr Huták, Ph.D. (člen) Ing. Ivo Pazdera, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radoslav Cipín, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-07
Defence
Student obhajoval diplomovou práci na téma Diagnostika ložisek elektrických motorů. Student představil cíle práce. Následně ukázal poškozená ložiska z asynchronních motorů. Dále představil zkušební metodu SEM ( scanning electrone microscope). Pokračoval ukázkou a popisem nalezených poškození. V další části student představil vibrodiagnostiku. Následně prezentoval naměřená data a výpočet crest factoru. Na závěr shrnul dosažené výsledky. Student odpověděl na všechny otázky oponenta i komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO